نمایش دادن همه 4 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
َAcetic-acid-1.1010
بستن

دی متیل فرمامید C1.4700 – gc

440,000 تومان970,000 تومان

N,N-Dimethylformamide (DMF) Gc

َAcetic-acid-1.1010
بستن

دی متیل فرمامید C543897 – liquid chromatography

330,000 تومان1,060,000 تومان

N,N-Dimethylformamide (DMF) for liquid chromatography 

َAcetic-acid-1.1010
بستن

دی متیل فرمامید C103053 – Analysis

275,000 تومان895,000 تومان

N,N-Dimethylformamide (DMF) for analysis

Dimethylformamide-C103034–Extra-pure
بستن

دی متیل فرمامید C103034 –Extra pure

265,000 تومان2,750,000 تومان

N,N-Dimethylformamide (DMF) extra pure