مقالات

تیتراسیون کولومتریک کارل فیشر

تیتراسیون-کولومتری-کارل-فیشر

آلودگی آب باعث نگرانی عمده در تعداد زیادی از برنامه های کاربردی است. در بعضی از صنایع و محیط ها ، آب به میزان بسیار بیشتری از ذرات جامد آلوده کننده آسیب رساننده است .

و به عنوان دلیل اصلی خرابی اجزای سازنده اغلب نادیده گرفته می شود. برای کاربردهای خاص ، حتی مقدار کمی آب ممکن است اثرات مخربی بر تولید یا تجهیزات داشته باشد.

آب می تواند در سه حالت وجود داشته باشد

1.آب محلول:

توسط مولکول های آب جداگانه ای که در روغن پخش می شود،  مشابه رطوبت هوا

2.آب امولوسیون شده :

اگر آب زیادی در روغن وجود داشته باشد ، مولکول های آب پراکنده شروع به اشباع می کنند. که شبیه تشکیل مه است در این حالت آب امولوسیون گفته می شود.

3.آب آزاد:

هنگامی تشکیل می شود که افزودن آب منجر به جداسازی فاز هر دو اجزای مایع شود و یک لایه آب تولید کند.

روشهای مختلفی برای تعیین سطح آلودگی آب در مایعات موجود است.

تیتراسیون کولومتریک کارل فیشر (KF) یکی از دقیق ترین روش ها است.

بر خلاف سایر تکنیک ها ، می تواند مقدار کم آزاد ، امولسیون شده و محلول را ردیابی کند . در صورت استفاده صحیح ، این آزمایش قادر به اندازه گیری سطح آب در حد 1 ppm یا 0/0001 درصد است.

تیتراسیون کولومتریک در مقابل حجمی یک تجزیه و تحلیل شیمیایی است .که محتوای ماده ای مانند آب را با افزودن معرف با غلظت مشخص در مقادیر دقیق اندازه گیری شده تا زمان انجام واکنش شیمیایی تعیین می کند.

تیتراسیون کلومتریک(kafiCoulomat-C109257)

تیتراسیون کلومتریک(kafiCoulomat-C109257)

 دو نوع تیتراسیون کارل فیشر وجود دارد:

  1. تیتراسیون حجمی
  2. تیتراسیون کولومتریک

تفاوت اصلی این دو روش:

  • در تیتراسیون حجمی ماده سوزاننده مستقیم توسط یک بورت به نمونه اضافه می شود. برعکس .
  • در تیتراسیون کولومتریک ، تیترن بصورت الکتروشیمیایی در سلول آن تولید می شود.روش کولومتریک سطح آب را بسیار کمتر از روش حجمی اندازه گیری می کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.