مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
Hand Disinfectant
بستن

سولفات نقره C101534- Extra Pure

1,080,000 تومان3,000,000 تومان
Hand Disinfectant
بستن

لیتیم هیدروکسید Extra Pure

100,000 تومان700,000 تومان

Lithium hydroxide monohydrate extra pure

نیترات نقره آنالیز 101512
بستن

نیترات نقره C101510- Extra Pure

900,000 تومان2,500,000 تومان

Silver nitrate Extra pure, Ph Eur, BP, USP

C101187
بستن

آمونیوم نیترات C101187-Extra pure

100,000 تومان150,000 تومان
C105080
بستن

پتاسیم پرمنگنات C105080-Extra pure

162,000 تومان450,000 تومان

Potassium permanganate Extra pure

Charcoal activated-c102184
بستن

زغال فعال C102184- Extra pure

50,000 تومان200,000 تومان

Charcoal activated powder extra pure

zinc-oxide-108846
بستن

زینک اکساید C108846- Extra pure

50,000 تومان1,600,000 تومان

Zinc oxide extra pure, BP, USP