نمایش 1–36 از 55 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
C109255
بستن

کارل فیشر C109255 – coulometric

1,300,000 تومان6,500,000 تومان

KafiCoulomat fritless Karl Fischer reagent for coulometric water determination for cells with diaphragm Aquabex

Hand Disinfectant
بستن

کارل فیشرC188007-volumetric

850,000 تومان1,700,000 تومان

kafiSolvent Keto Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for aldehyds and ketones Aquabex

خرید کارفیشر کلومتریک(kafiCoulomat-C109257)
بستن

کارل فیشرC109257-coulometric

1,350,000 تومان6,750,000 تومان

KafiCoulomat frit Karl Fischer reagent for coulometric water determination for cells with and without diaphragm Aquabex

C188005-Karl-Fischer-volumetric
بستن

کارل فیشرC188005-volumetric

900,000 تومان

KafiTitrant 5 one component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquabex

C106008
بستن

متانول C106008 – extra pure

50,000 تومان300,000 تومان
water HPLC C115333
بستن

آب C115333 – HPLC

70,000 تومان270,000 تومان

هدایت کمتر از 1 میکرو زیمنس

C100012
بستن

استون C100012 – gas chromatography

250,000 تومان810,000 تومان
C100013
بستن

استون C100013 – Extra pure

160,000 تومان960,000 تومان

Acetone Extra pure Ph Eur,BP,JPE,NF

C100014
بستن

استون C100014 –analysis

200,000 تومان660,000 تومان

Acetone for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 

C67641
بستن

استون C67641 – Cleaning

800,000 تومان1,500,000 تومان

استونیتریل C115500-extra pure

275,000 تومان560,000 تومان
 • مایعی بی رنگ و سمی که بوی آن شبیه به اتر و شیرین است.
 • به شدت آتش زا
 • استونیتریل محلول در آب است.
 • ساده ترین نیتریل آلی می باشد.
Methanol-C106011
بستن

متانول C106011 – gas chromatography

75,000 تومان240,000 تومان

Methanol for gas chromatography

Methanol-C106018
بستن

متانول C106018 – liquid chromatography

70,000 تومان224,000 تومان

Methanol for liquid chromatography

Methanol C106007 HPLC
بستن

متانولC106007 – HPLC

80,000 تومان300,000 تومان

Methanol gradient grade for liquid chromatography

متانول(Methanol-C106009–Analysis
بستن

متانولC106009 – analysis

60,000 تومان240,000 تومان
C188008
بستن

کارل فیشر C188008-volumetric

500,000 تومان1,000,000 تومان

kafiSolvent methanol-free solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents Aquabex

C188009
بستن

کارل فیشر(کافی متانول) C188009-volumetric

140,000 تومان280,000 تومان

kafiMethanol Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents max. 0.01% H₂O Aquabex

هگزان(C104378)
بستن

نرمال هگزان 55% C104378- Extra pure

140,000 تومان840,000 تومان
Hexane-c104391
بستن

هگزان C104391- HPLC

450,000 تومان1,600,000 تومان

n-Hexane for liquid chromatography

Hand Disinfectant
بستن
C100995
بستن

ایزوپروپیل الکل (2پروپانل) C100995- Usp

170,000 تومان1,020,000 تومان

2Propanol Extra pure, Ph Eur, BP, USP

Chloroform-C102431–Extra pure
بستن

کلروفرم C102431 –Extra pure

300,000 تومان960,000 تومان

Chloroform extra pure

این ماده فقط در صورت داشتن مجوز به فروش میرسد!

Hand Disinfectant
بستن

کلروفرم C102445–analysis

350,000 تومان1,300,000 تومان

Chloroform GR for analysis

این ماده فقط در صورت داشتن مجوز به فروش میرسد!

N,N-Dimethylformamide (DMF) for analysis
بستن

دی متیل فرمامید C103034 –Extra pure

235,000 تومان2,400,000 تومان

N,N-Dimethylformamide (DMF) extra pure

تولوئن C۱۰۸۳۲۳
بستن

تولوئن C108323 – Extera pure

100,000 تومان1,100,000 تومان
C101040
بستن

ایزوپروپیل الکل (2پروپانل) C101040- HPLC

250,000 تومان810,000 تومان
 • ماده ی سمی
 • مایعی سبک
 • فراریت بالا
 • بی رنگ
 • اشتعال زا
C100020
بستن

استون C100020– HPLC

250,000 تومان810,000 تومان

Acetone for liquid chromatography

Hand Disinfectant
بستن

استون C822251- synthesis

160,000 تومان960,000 تومان
Hand Disinfectant
بستن

استون C107021 –analysis ACS

200,000 تومان660,000 تومان
بازدارنده خوردگی (محلول وت بلاست)
بستن

محلول وت بلاست

160,000 تومان800,000 تومان
جهت جلوگیری از زنگ زدن فلزات بعد از بلاست کردن از محلول وت بلاست استفاده کنید. فروشگاه اینترنتی شیمی رو که
C109634
بستن

ایزوپروپیل الکل (2پروپانل) C109634- analysis

220,000 تومان1,408,000 تومان
 • مایع شفاف
 • دارای بوی تند
 • حلال در آب اتر،اتانول
 • قابل اشتعال
C100998
بستن

ایزوپروپیل الکل (2پروپانل) C100998- gas chromatography

250,000 تومان800,000 تومان
 • مایع شفاف
 • دارای بوی تند
 • حلال در آب اتر،اتانول
 • قابل اشتعال
C100022
بستن

استون C100022– spectroscopy

250,000 تومان810,000 تومان
Hand Disinfectant
بستن

اسید فرمیک C100265- Extra Pure

140,000 تومان1,540,000 تومان
Hand Disinfectant
بستن

اسید نیتریک C101799- analysis

60,000 تومان240,000 تومان

Nitric acid for analysis ACS,Reag. Ph Eur