نمایش 1–9 از 55 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
C109255
بستن

کارل فیشر C109255 – coulometric

1,300,000 تومان6,500,000 تومان

KafiCoulomat fritless Karl Fischer reagent for coulometric water determination for cells with diaphragm Aquabex

Hand Disinfectant
بستن

کارل فیشرC188007-volumetric

850,000 تومان1,700,000 تومان

kafiSolvent Keto Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for aldehyds and ketones Aquabex

خرید کارفیشر کلومتریک(kafiCoulomat-C109257)
بستن

کارل فیشرC109257-coulometric

1,350,000 تومان6,750,000 تومان

KafiCoulomat frit Karl Fischer reagent for coulometric water determination for cells with and without diaphragm Aquabex

C188005-Karl-Fischer-volumetric
بستن

کارل فیشرC188005-volumetric

900,000 تومان

KafiTitrant 5 one component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquabex

C106008
بستن

متانول C106008 – extra pure

50,000 تومان300,000 تومان
water HPLC C115333
بستن

آب C115333 – HPLC

70,000 تومان270,000 تومان

هدایت کمتر از 1 میکرو زیمنس

C100012
بستن

استون C100012 – gas chromatography

250,000 تومان810,000 تومان
C100013
بستن

استون C100013 – Extra pure

160,000 تومان960,000 تومان

Acetone Extra pure Ph Eur,BP,JPE,NF

C100014
بستن

استون C100014 –analysis

200,000 تومان660,000 تومان

Acetone for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur