نمایش دادن همه 8 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

آب C115333 – HPLC

100,000 تومان340,000 تومان

هدایت کمتر از 1 میکرو زیمنس

Methanol-HPLC-106007
بستن

متانولC106007 – HPLC

150,000 تومان340,000 تومان

Methanol gradient grade for liquid chromatography

Hexane-c104391
بستن

هگزان C104391- HPLC

550,000 تومان1,720,000 تومان

n-Hexane for liquid chromatography

C101040
بستن

ایزوپروپیل الکل (2پروپانل) C101040- HPLC

300,000 تومان970,000 تومان
2Propanol gradient grade for liquid chromatography
Ammonia-solution
بستن

استون HPLC

290,000 تومان570,000 تومان

Acetone for liquid chromatography

َAcetic-acid-1.1010
بستن

دی متیل فرمامید C543897 – liquid chromatography

330,000 تومان1,060,000 تومان

N,N-Dimethylformamide (DMF) for liquid chromatography 

water-hplc
بستن

آب HPLC

185,000 تومان360,000 تومان