نمایش 25–36 از 68 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
Methanol-HPLC-106007
بستن

متانولC106007 – HPLC

80,000 تومان310,000 تومان

Methanol gradient grade for liquid chromatography

متانول(Methanol-C106009–Analysis
بستن

متانولC106009 – analysis

70,000 تومان280,000 تومان
C188008
بستن

کارل فیشر C188008-volumetric

500,000 تومان1,250,000 تومان

kafiSolvent methanol-free solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents Aquabex

C188009
بستن

کارل فیشر(کافی متانول) C188009-volumetric

150,000 تومان375,000 تومان

kafiMethanol Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents max. 0.01% H₂O Aquabex

هگزان(C104378)
بستن

نرمال هگزان 55% C104378- Extra pure

160,000 تومان960,000 تومان
Hexane-c104391
بستن

هگزان C104391- HPLC

550,000 تومان1,720,000 تومان

n-Hexane for liquid chromatography

C543897
بستن
C100995
بستن

ایزوپروپیل الکل (2پروپانل) C100995- Usp

190,000 تومان1,140,000 تومان

2Propanol Extra pure, Ph Eur, BP, USP

DMSO-116743
بستن

C116743 – دی متیل سولفوکسید(DMSO) -Extra pure

550,000 تومان1,720,000 تومان

Dimethylsolfoxide (DMSO) Extra pure

Chloroform-C102431–Extra pure
بستن

کلروفرم C102431 –Extra pure

300,000 تومان970,000 تومان

Chloroform extra pure

این ماده فقط در صورت داشتن مجوز به فروش میرسد!

C543897
بستن

کلروفرم C102445–analysis

350,000 تومان1,300,000 تومان

Chloroform GR for analysis

این ماده فقط در صورت داشتن مجوز به فروش میرسد!

N,N-Dimethylformamide (DMF)
بستن

دی متیل فرمامید C103034 –Extra pure

250,000 تومان2,750,000 تومان

N,N-Dimethylformamide (DMF) extra pure