نمایش 37–48 از 105 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
dichloromethane-C106049
بستن

دی کلرومتان USP

280,000 تومان3,650,000 تومان
َAcetic-acid-1.1010
بستن

دی متیل فرمامید C2.8090 – Laboratory

325,000 تومان880,000 تومان

 N,N-Dimethylformamide (DMF) Laboratory

َAcetic-acid-1.1010
بستن

دی متیل فرمامید C1.4700 – gc

440,000 تومان970,000 تومان

N,N-Dimethylformamide (DMF) Gc

َAcetic-acid-1.1010
بستن

دی متیل فرمامید C2.9010

440,000 تومان960,000 تومان

N,N-Dimethylformamide (DMF) HPLC

Ammonia-solution
بستن

سدیم هیپوکلریت ( آب ژاول )

105,000 تومان860,000 تومان

 Sodium hypochlorite Cleaning

Formaldehyde-solution-1.1150
بستن

فرمالدهید(فرمالین) 10% – Cleaning

67,000 تومان475,000 تومان

 Formaldehyde solution for cleaning

Formaldehyde-solution-1.1160
بستن

فرمالدهید(فرمالین) 37% – Cleaning

87,000 تومان780,000 تومان

Formaldehyde solution for cleaning

َAcetic-acid-1.1010
بستن

گلیسیرین C104093- USP

445,000 تومان5,520,000 تومان
Methanol-extra-pure
بستن

متانول extra pure

95,000 تومان540,000 تومان
Methanol-Hplc-1.2180
بستن

متانول HPLC

170,000 تومان370,000 تومان

Methanol gradient grade for liquid chromatography

Ammonia-solution
بستن

محلول هدایت 10

460,000 تومان

Conductivity Standard Solution, 10

Ammonia-solution
بستن

محلول هدایت 12.86

580,000 تومان

Conductivity Standard Solution, 12.86 µS/cm