نمایش دادن همه 4 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
C188005-Karl-Fischer-volumetric
بستن

کارل فیشرC188005-volumetric

KafiTitrant 5 one component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aqu

C188001-KafiTitrant 1
بستن

کارل فیشرC188001-volumetric

800,000 تومان2,000,000 تومان

KafiTitrant 1 one component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml ≙ ca. 1 mg H₂O Aquabex

C188001-KafiTitrant 1
بستن

کارل فیشرC188002-volumetric

KafiTitrant 2 one component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml ≙ ca. 2 mg H₂O Aquabex

C188008
بستن

کارل فیشر C188008-volumetric

500,000 تومان1,250,000 تومان

kafiSolvent methanol-free solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents Aquabex