نمایش 1–36 از 174 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
KafiCoulomat-C109255-1
بستن

کارل فیشر C109255 – coulometric

1,200,000 تومان6,000,000 تومان

KafiCoulomat fritless Karl Fischer reagent for coulometric water determination for cells with diaphragm Aquabex

silver-nitrate-c109080
بستن

محلول نیترات نقره 1نرمال-C109080

5,500,000 تومان

Silver nitrate solution c(AgNO₃) = 1 mol/l (1 N)

C188008
بستن

کارل فیشرC188007-volumetric

700,000 تومان1,750,000 تومان

kafiSolvent Keto Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for aldehyds and ketones Aquabex

C188005-Karl-Fischer-volumetric
بستن

کارل فیشرC188005-volumetric

1,200,000 تومان

KafiTitrant 5 one component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aqu

C188009
بستن

کارل فیشر(کافی متانول) C188009-volumetric

150,000 تومان375,000 تومان

kafiMethanol Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents max. 0.01% H₂O Aquabex

KafiCoulomat-109257
بستن

کارل فیشرC109257-coulometric

1,300,000 تومان2,600,000 تومان

KafiCoulomat frit Karl Fischer reagent for coulometric water determination for cells with and without diaphragm Aqua

َAcetic-acid-1.1010
بستن

کارل فیشر C188020- volumetric

950,000 تومان2,375,000 تومان

KafiSolvent Oil Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for fats Aquabex

َAcetic-acid-1.1010
بستن

کارل فیشر C188021- volumetric

950,000 تومان2,375,000 تومان

KafiSolvent Fats Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for fats Aquabex 

َAcetic-acid-1.1010
بستن

کارل فیشر دو جزئی C188010- volumetric

950,000 تومان2,375,000 تومان

Titrant 5 titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquabex

َAcetic-acid-1.1010
بستن

کارل فیشر دو جزئی C188011- volumetric

950,000 تومان2,375,000 تومان

Titrant 2 titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 2 mg H₂O Aquabex

َAcetic-acid-1.1010
بستن

کارل فیشر دو جزئی C188015- volumetric

950,000 تومان2,375,000 تومان

Solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents Aquabex

َAcetic-acid-1.1010
بستن

کارل فیشرC188006-volumetric

1,100,000 تومان2,750,000 تومان

KafiTitrant 5 Keto one component reagent for volumetric Karl Fischer titration for aldehydes and ketones 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquabex

Laboratory-brush
بستن

برس شیشه شور

تومان

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

padpak
بستن

پد الکلی پاک بسته 100عددی

تومان

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

بستن

پوار آلمانی

تومان

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

Latex-gloves-cover
بستن

دستکش لاتکس بدون پودر اوپی پرفکت 100عددی هر ۱0 بسته

تومان

دستکش لاتکس بدون پودر 100 عددی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

دستکش نیتریل آبی سایز بزرگ حریر (NITEX)

92,000 تومان1,600,000 تومان

دستکش نیتریل آبی 50 عددی

  • قیمت خرید  تکی : بسته ای ۹۲.۰۰۰ تومان
  • قیمت خرید ۵ بسته : بسته ای ۹۰.۰۰۰ تومان
  • قیمت خرید ۱۰ بسته : بسته ای ۸۵.۰۰۰ تومان
  • قیمت خرید ۲۰ بسته : بسته ای ۸۰.۰۰۰ تومان
filter-paper-product
بستن

کاغذ صافی

تومان

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

Ammonia-solution
بستن

پترولیوم اتر 40-60 °C101769- c

220,000 تومان730,000 تومان

Petroleum ether for denaturation

dichloromethane-C106049
بستن

دی کلرومتان C106044 –liquid chromatography

250,000 تومان820,000 تومان

Dichloromethanefor liquid chromatography

dichloromethane-C106049
بستن

دی کلرومتان C106049 – extra pure

175,000 تومان595,000 تومان
dichloromethane-C106049
بستن

دی کلرومتان C106050 – analysis

210,000 تومان700,000 تومان

Dichloromethane GR for analysis

C188001-KafiTitrant 1
بستن

کارل فیشرC188001-volumetric

800,000 تومان2,000,000 تومان

KafiTitrant 1 one component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml ≙ ca. 1 mg H₂O Aquabex

C188001-KafiTitrant 1
بستن

کارل فیشرC188002-volumetric

850,000 تومان2,125,000 تومان

KafiTitrant 2 one component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml ≙ ca. 2 mg H₂O Aquabex

Methanol-extra-pure
بستن

متانول extra pure

69,000 تومان396,000 تومان
َAcetic-acid-1.1010
بستن

محلول نیترات نقره 0.1نرمال – C109081

990,000 تومان

Silver nitrate solution (c(AgNO₃) = 0.1 mol/l (0.1 N

آب C115333 – HPLC

100,000 تومان340,000 تومان

هدایت کمتر از 1 میکرو زیمنس

acetone-C100012–gas-chromatography
بستن

استون C100012 – gas chromatography

300,000 تومان970,000 تومان
acetone-100014
بستن

استون C100014 –analysis

220,000 تومان730,000 تومان

Acetone for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 

Aceton-67641
بستن

استون C67641 – Cleaning

1,000,000 تومان1,800,000 تومان
Acetone-usp
بستن

استونusp

215,000 تومان2,500,000 تومان
Acetonitrile-Extrapure-1.2380
بستن

استونیتریل Extra Pure

350,000 تومان790,000 تومان
Acetonitrile-HPLC
بستن

استونیتریل HPLC

360,000 تومان700,000 تومان

استونیتریل C115500-extra pure

275,000 تومان560,000 تومان
  • مایعی بی رنگ و سمی که بوی آن شبیه به اتر و شیرین است.
  • به شدت آتش زا
  • استونیتریل محلول در آب است.
  • ساده ترین نیتریل آلی می باشد.