نمایش 121–132 از 174 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
aceticacid-96%-C100062-analysis
بستن

استیک اسید 96% C100058 – Extra pure

100,000 تومان1,100,000 تومان
َAcetic-acid-1.1010
بستن

استیک اسید – 160250 C

100,000 تومان

(Acetic acid c(CH3COOH) = 0.1 mol/l (0.1 N

َAcetic-acid-1.1010
بستن

استیک اسید – C160305

100,000 تومان

Acetic acid c(CH3COOH) = 1 mol/l (1 N) Titribex

َAcetic-acid-1.1010
بستن

استیک اسید 100%–USP

160,000 تومان1,700,000 تومان
َAcetic-acid-1.1010
بستن

استیک اسید 96% C100062 – analysis

100,000 تومان1,100,000 تومان

Acetic acid 96 % GR for analysis

َAcetic-acid-1.1010
بستن

N,N دی متیل استامید Extra pure

595,000 تومان1,300,000 تومان

 N,N dimethyl acetamide Extra pure

َAcetic-acid-1.1010
بستن

N,N دی متیل استامید GC

700,000 تومان1,550,000 تومان
َAcetic-acid-1.1010
بستن

دی متیل فرمامید C2.8090 – Laboratory

265,000 تومان690,000 تومان

 N,N-Dimethylformamide (DMF) Laboratory

َAcetic-acid-1.1010
بستن

دی متیل فرمامید C1.4700 – gc

445,000 تومان980,000 تومان

N,N-Dimethylformamide (DMF) Gc

َAcetic-acid-1.1010
بستن

دی متیل فرمامید C2.9010

447,000 تومان980,000 تومان

N,N-Dimethylformamide (DMF) HPLC

Ammonia-solution
بستن

تتراهیدروفوران C1.4870– Extra pure

385,000 تومان960,000 تومان

Tetrahydrofuran(THF) Extra Pure