نمایش دادن همه 10 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
dichloromethane-C106049
بستن

دی کلرومتان C106050 – analysis

210,000 تومان700,000 تومان

Dichloromethane GR for analysis

acetone-100014
بستن

استون C100014 –analysis

220,000 تومان730,000 تومان

Acetone for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur 

متانول(Methanol-C106009–Analysis
بستن

متانولC106009 – analysis

70,000 تومان280,000 تومان
C543897
بستن

کلروفرم C102445–analysis

350,000 تومان1,300,000 تومان

Chloroform GR for analysis

این ماده فقط در صورت داشتن مجوز به فروش میرسد!

C109634
بستن
C543897
بستن

اسید نیتریک C101799- analysis

60,000 تومان240,000 تومان

Nitric acid for analysis ACS,Reag. Ph Eur

C543897
بستن

استیک اسید 96% C100062 – analysis

100,000 تومان1,100,000 تومان

Acetic acid 96 % GR for analysis

C543897
بستن

دی متیل فرمامید C103053 – Analysis

275,000 تومان895,000 تومان

N,N-Dimethylformamide (DMF) for analysis

C543897
بستن

آب اکسیژنه %30 C107209– analysis

70,000 تومان180,000 تومان

Hydrogen peroxide 30% for analysis

ammonia-solution-105422
بستن

آمونیاک C105426 – analysis

85,000 تومان325,000 تومان

Ammonia solution 25% for analysis ISO,Reag. Ph Eur