نمایش دادن همه 11 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
water-hplc
بستن

آب HPLC

240,000 تومان450,000 تومان
Acetonitrile-HPLC
بستن

استونیتریل HPLC

520,000 تومان700,000 تومان
َAcetic-acid-1.1010
بستن

دی متیل فرمامید C2.8090 – Laboratory

325,000 تومان880,000 تومان

 N,N-Dimethylformamide (DMF) Laboratory

َAcetic-acid-1.1010
بستن

دی متیل فرمامید C2.9010

440,000 تومان960,000 تومان

N,N-Dimethylformamide (DMF) HPLC

Methanol-Hplc-1.2180
بستن

متانول HPLC

170,000 تومان370,000 تومان

Methanol gradient grade for liquid chromatography

آب C115333 – HPLC

100,000 تومان340,000 تومان

هدایت کمتر از 1 میکرو زیمنس

Methanol-HPLC-106007
بستن

متانولC106007 – HPLC

150,000 تومان385,000 تومان

Methanol gradient grade for liquid chromatography

Hexane-c104391
بستن

هگزان C104391- HPLC

2,400,000 تومان

n-Hexane for liquid chromatography

C101040
بستن

ایزوپروپیل الکل (2پروپانل) C101040- HPLC

300,000 تومان970,000 تومان
2Propanol gradient grade for liquid chromatography
Ammonia-solution
بستن

استون HPLC

290,000 تومان570,000 تومان

Acetone for liquid chromatography