نمایش 73–84 از 90 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
Ammonia-solution
بستن

سدیم هیپوکلریت ( آب ژاول )

90,000 تومان870,000 تومان

 Sodium hypochlorite Cleaning

َAcetic-acid-1.1010
بستن

آب C101262 – Ultra-pure

350,000 تومان1,200,000 تومان
َAcetic-acid-1.1010
بستن

آب C100473 -inorganic analysis

100,000 تومان300,000 تومان
فروشگاه اینترنتی شیمی رو که در زمینه فروش اینترنتی مواد شیمیایی آزمایشگاهی فعالیت دارد، فروش آب در انواع گریدها و

آب مقطر

80,000 تومان320,000 تومان
فروشگاه اینترنتی شیمی رو که در زمینه فروش اینترنتی مواد شیمیایی آزمایشگاهی فعالیت دارد، فروش آب در انواع گریدها و
hydroxene-proxide-35%
بستن

آب اکسیژنه 30-%35 Cleaning

90,000 تومان1,040,000 تومان

Hydrogen peroxide 30-35% Cleaning 

Buffer-PH10
بستن

بافر PH 10

72,000 تومان123,000 تومان
Buffer-PH3
بستن

بافر PH 3

72,000 تومان123,000 تومان
Buffer-PH4
بستن

بافر PH 4

72,000 تومان123,000 تومان
Buffer-PH5
بستن

بافر PH 5

72,000 تومان123,000 تومان
Buffer-PH7
بستن

بافر PH 7

72,000 تومان123,000 تومان
Buffer-PH9
بستن

بافر PH 9

72,000 تومان123,000 تومان
water-hplc
بستن

آب HPLC

185,000 تومان360,000 تومان