نمایش 1–36 از 56 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
Ammonium -chloride-100924
بستن

آمونیوم کلرید C100924 -Extra Pure

60,000 تومان600,000 تومان

Ammonium chloride extra pure Ph Eur,BP,USP

َAcetic-acid-1.1010
بستن

ادتا دی سدیم EDTA disodium

238,000 تومان1,710,000 تومان

Ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate (EDTA disodium. 2H2O)

َAcetic-acid-1.1010
بستن

اوره C108484- Extra pure, USP

105,000 تومان875,000 تومان
bromthymol-blue
بستن

بروموتیمول بلو Indicator

133,000 تومان466,000 تومان
Paraffin
بستن

پارافین جامد – histology

175,000 تومان2,540,000 تومان
َAcetic-acid-1.1010
بستن

پتاسیم سولفات C105151- Extra pure

90,000 تومان150,000 تومان
َAcetic-acid-1.1010
بستن

پتاسیم کلراید C104936- analysis

175,000 تومان
فروشگاه اینترنتی شیمی رو که درزمینه فروش اینترنتی مواد شیمیایی آزمایشگاهی فعالیت دارد، فروش پتاسیم کلراید  در انواع گریدها و
Potassium-chloride-extrapure
بستن

پتاسیم کلراید Extra pure

175,000 تومان930,000 تومان

پتاسیم نیترات C105061- Extra pure

75,000 تومان120,000 تومان
َAcetic-acid-1.1010
بستن

پتاسیم هیدروکسید C814354- synthesis

72,000 تومان200,000 تومان

Potassium hydroxide Flake for synthesis

potasisium-Iodate-C105050
بستن

پتاسیم یدات C105050 -Extra pure

700,000 تومان2,600,000 تومان
Potassium-iodide-105040
بستن

پتاسیم یدید C105040 -USP

702,000 تومان2,600,000 تومان
Ammonia-solution
بستن

ترشیو بوتیل هیدروکسید- C814006

2,850,000 تومان

tert-Butyl hydroperoxide (70% solution in water) for synthesis

َAcetic-acid-1.1010
بستن

سدیم بنزوات C106290- Extra Pure

72,000 تومان1,200,000 تومان

Sodium benzoate Extra pure Ph Eur, BP, JP, USP

َAcetic-acid-1.1010
بستن

سدیم تیوسولفات C106513 -extra pure

90,000 تومان150,000 تومان

Sodium thiosulfate pentahydrate extra pure

Sodium-fluoride-172576
بستن

سدیم فلوراید C172576- Extra Pure

120,000 تومان200,000 تومان
sodium-carbonate
بستن

سدیم کربنات USP

70,000 تومان355,000 تومان
َAcetic-acid-1.1010
بستن

سدیم کلراید C106404- analysis

60,000 تومان100,000 تومان

Sodium chloride GR for analysis

sodium-chloride-extrapure
بستن

سدیم کلراید Extra pure

63,000 تومان240,000 تومان
خرید سدیم بی کربنات
بستن

سدیم هیدروژن کربنات (جوش شیرین) C137013- Extra pure

60,000 تومان100,000 تومان
سدیم هیدروژن کربنات بی‌کربنات سدیم یا جوش شیرین با فرمول NaHCO3 می باشد. یکی از نمکهای سدیم در ترکیب با کربنیک اسید است که تنها یک هیدروژن اسیدی این
sodium-hydroxide-flake
بستن

سدیم هیدروکسید پرک

80,000 تومان580,000 تومان
َAcetic-acid-1.1010
بستن

سدیم هیدروکسیدگرانول C101567

90,000 تومان150,000 تومان

Sodium hydroxide granulated about 0.8- 1.6 mm

silicagel
بستن

سیلیکاژل laboratory

280,000 تومان2,450,000 تومان
phenolphthalein-C107233
بستن

فنل فتالئین Indicator

150,000 تومان300,000 تومان

Phenolphthalein indicator ACS,Reag. Ph Eur

َAcetic-acid-1.1010
بستن
َAcetic-acid-1.1010
بستن

کلسیم هیدروکسید C102110- Extra Pure

75,000 تومان120,000 تومان

   Calcium hydroxide Extra Pure

Methyl-orange
بستن

متیل اورانژ Indicator

85,000 تومان260,000 تومان

  methy orange Indicator ACS,Reag. Ph Eur

Methyl-red-C106076
بستن

متیل رد Indicator -C106076

150,000 تومان250,000 تومان

Methyl red indicator ACS,Reag. Ph Eur

Potassium carbonat c104924
بستن

پتاسیم کربنات C104924- Extra pure

45,000 تومان480,000 تومان

Potassium carbonat Extra pure, Ph Eur, BP, USP

َAcetic-acid-1.1010
بستن
َAcetic-acid-1.1010
بستن

سدیم لوریل سولفات(سدیم دو دسیل سولفات) C817034- Extra Pure

108,000 تومان300,000 تومان

Lauryl sulfate sodium salt, SDS, Dodecyl sodium sulfate

َAcetic-acid-1.1010
بستن

سولفات مس 5 آبه

330,000 تومان

Copper(II) sulfate pentahydrate Extra Pure

َAcetic-acid-1.1010
بستن

منیزیم سولفات C106067- analysis

144,000 تومان400,000 تومان

Magnesium sulfate anhydrous for analysis

َAcetic-acid-1.1010
بستن

اکسید مولیبدن

200,000 تومان
فروشگاه اینترنتی شیمی رو که درزمینه فروش اینترنتی مواد شیمیایی آزمایشگاهی فعالیت دارد، فروش اکسید مولیبدن در انواعو بسته بندی ها