فیلم های آموزشی در رابطه با دنیای شیمی

golden-rain-reaction

آزمایش باران طلایی با پتاسیم یدید و سرب نیترات

آزمایش شگفت انگیز باران طلایی با پتاسیم یدید و سرب نیترات امروز با آزمایش بسیار جالبی همراه شما هستیم که به باران طلایی معروف است. در و...

ادامه مطلب